Scorpion Clutch Components Scorpion Clutch Components

Scorpion Clutch Components

Scorpion Billet Clutches (Lock-Up)

Scorpion Lockup Pressure Plate- 1936-E84 Big Twins

Scorpion Lockup Pressure Plate- 1936-E84 Big Twins

Scorpion Lock-up Pressure Plate

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 1986-89 Big Twins

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 1986-89 Big Twins

Scorpion Lock-up Pressure Plate

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 1990-97 Big Twins

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 1990-97 Big Twins

Scorpion Lock-up Pressure Plate

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 1998-06 Big Twins- Hydraulic

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 1998-06 Big Twins- Hydraulic

Scorpion Hydraulic Lock-up Pressure Plate

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 2007-18 Big Twins- Hydraulic

Scorpion Lock-up Pressure Plate- 2007-18 Big Twins- Hydraulic

Scorpion Hydraulic Lock-up Pressure Plate